Станете Членка

Како член на ФИЦ, вашата компанија ќе биде во позиција :

  • Заеднички да се справува со најитните пречки во деловното опкружување;
  • Да предлагa и да се залага за промени во соодветната индустрија;
  • Да биде дел од настаните на ФИЦ и да учествува во активностите на ФИЦ
  • Да ја подобрува  оперативната средина;
  • Да има редовна размена на информации и идеи со други странски компании и институции
  • Да споделува позитивни практики и искуства.

Откако ќе станете членка на ФИЦ, поволностите можете да ги искористите  и како членка на Стопанската комора на Македонија, соодветно.

Станувајќи член на Советот на странски инвеститори и на Стопанската комора на Македонија ќе го најдете вашиот информатор, партнер, советник и промотор на сопствен бизнис дома и во странство.

ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНСТВО: Admision form