Совет на странски инвеститори – факти и бројки

Членовите на Советот на странските инвеститори (ФИЦ)  се двигател на македонската економија.

ФИЦ обединува повеќе од 130 членови од 20 земји – компании со беспрекорна репутација,  силно учество на македонскиот пазар и големо влијание врз економијата, кои работат на различни области од македонската економија: земјоделство, автомобилска индустрија, производство на храна, енергетика, телекомуникациски и ИТ услуги, фармацевтски производи, банкарство, осигурување, консалтинг и ревизија итн.

Членовите на советот се инвеститори од: Германија, ОК, Австрија, САД, Канада, Турција, Белгија, Холандија, Швајцарија, Кина, Словенија, Грција и други.

ФИЦ има цврста определба за промовирање на реформи за здрава инвестициска средина, привлекување странски инвестиции во македонската економија и отворен дијалог со јавните власти.

Претседател на ФИЦ е г-дин Виктор Мизо.

 

Цели на Советот на странски инвеститори (ФИЦ)

 

• Подобрување на климата за инвестирање и развој на бизнисот во Македонија преку давање конкретни предлози за реформи;

• Стимулација на странски директни инвестиции;

• Унапредување на комуникацијата помеѓу Советот на странски инвеститори и македонските власти;

• Помош за надминување на разликите што може да постојат во односите со странските инвеститори;

• Поврзете се со други странски инвеститори низ регионот на ЈИЕ за да имате корист од споделувањето на најдобрите практики;

• Проучување на специфични средства за олеснување на регионалните операции;

• Олеснување на протокот на информации помеѓу членовите на Советот на странски инвеститори и Владата;