17.10.2018 (Бизнис средби)
Marketplace Austrian food, Виена, Австрија. 17.10.2018

17.10.2018 (Семинар)
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА СО ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАВСТВО

18.10.2018 (Семинар)
ЛОГИСТИКА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА - НАБАВКА, СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ

19.10.2018 (Семинар)
СТЕКНУВАЊЕ БЕЗ ОСНОВ КАКО ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ЗАЛОЖНО ПРАВО

25.10.2018 (Семинар)
НАМАЛУВАЊЕ НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ОД БОЛЕДУВАЊЕ, ПРИЧИНИ ЗА КОНТИНУИРАНО ОТСУСТВО ОД РАБОТА

26.10.2018 (Семинар)
УПРАВНИ ПОСТАПКИ ПРЕДВИДЕНИ ВО ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, РОКОВИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ И ПРАВНА ЗАШТИТА

29.10.2018 (Семинар)
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ, ВОДЕЊЕ ДЕЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

31.10.2018 (Семинар)
ЕФЕКТИВЕН ПРИСТАП И КОРИСНИ АЛАТКИ ВО СОВРЕМЕНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПРОДАЖБА И ПРЕГОВАРАЊЕ

31.10.2018 (Семинар)
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕСЈН И ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ

31.10.2018 (Бизнис средби)
Match4Industry Business Matching Индустриски саем и бизнис средби -Коџаели, Р.Турција

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународна конференција за текстил и деловни средби

Бизнис-настани

20.06.2018 - 20.06.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација


Еднодневен семинар на тема:

Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот  за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

20.6.2018 година (среда)
10:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат

 

          Стопанската комора на Македонија, на 20 јуни 2018 година, организира еднодневен семинар чија цел ќе биде анализа на судската практика поврзана со судските спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот  за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација. Со оглед на тоа дека управните постапки по овие закони се`уште траат пред управните органи, се почесто се случува доколку настане каков било спор помеѓу учесниците во тие постапки да бидат прекинати се` додека спорниот однос помеѓу странките, физички или правни лица не биде правосилно разрешен во парнична постапка. Од исходот на парничната постапка зависи понатамошниот тек на управната постапка. Исто така, се случува по завршување на управната постапка одредени лица кои изгубиле некое имотно право да имаат правен интерес истото да го разрешат со тужба во парнична постапка. Во овие постапки чести се и предлозите за издавање привремени мерки заради обезбедување на побарувањата до правосилното завршување на  постапката.

        На семинарот ќе се пристапи со анализа на конкретни законски одредби кои се однесуваат на темата, причините поради кои се прекинува управната постапка и поради кои се поведува парнична постапка, а учесниците ќе се запознаат со видовите на тужби и судските одлуки кои се донесуваат во овие спорови, како и начинот на постапување на судовите по предлозите за привремени мерки.

ПРОГРАМА

-  Разрешување на спорни односи во парнична постапка кои произлегуваат  
   од управната постапка за приватизација на градежно земјиште;
-  Имотни и облигациони спорови кои произлегуваат од управната постапка
   за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти;
-  Видови на тужби и судски одлуки;
-  Судски спорови кои произлегуваат од постапката за денационализација;
-  Начин на постапување на судот по предлог за издавање на привремени
   мерки во овие спорови;
-  Спорни правни прашања и примери од судската практика.


        Овој семинар е наменет за вработените во правните служби,  адвокатите и за законските застапници, како и за вработените во правните служби на управните органи при соодветните министерства кои постапуваат по овие закони.

Предавачи:
 -
Љубица Колиќ, судија во Основен суд Скопје 2 - Скопје;
 - Кети Германова, судија во Основен суд Скопје 2 – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на семинарот можат да се пријават најдоцна до 14.6.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права